W Jelczu-Laskowicach rusza nowy program społeczny

(fot. fotopolska.eu)

O projekcie poinformował UMiG – „Gmina Jelcz-Laskowice przyjazna Osobom Niepełnosprawnym”. Program ma na celu wszechstronne wsparcie, poprawę warunków życia oraz zwiększenie szans rozwojowych osób z niepełnosprawnościami.

Szczególne miejsce w nowym programie zajmują przedsiębiorcy. To dzięki Państwa zaangażowaniu osoby z niepełnosprawnościami będą miały szanse na skorzystanie z rozmaitych usług i dokonanie zakupu potrzebnych towarów na dogodnych warunkach. Korzyść dla Państwa ze wsparcia nowego programu polega na zyskaniu wizerunku odpowiedzialnej społecznie marki i zwiększeniu rozpoznawalności w lokalnym środowisku – informuje UMiG

UMiG zaprasza do włączenia się w tę inicjatywę, zapewniając o dogodnych warunkach. – To w Państwa gestii pozostaje ustalenie rodzaju i wymiaru zniżki. Może to być zniżka procentowa lub kwotowa na dane produkty, wybrany asortyment czy usługi. Proszę mieć na uwadze, że Beneficjenci programu mogą stać się Państwa lojalnymi i wieloletnimi klientami.

W przypadku potwierdzenia uczestnictwa w programie podpisane zostanie stosowne porozumienie, a Urząd Miasta i Gminy zamieści informację o Państwa firmie we wszelkich dostępnych kanałach komunikacji: na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, w „Gazecie Powiatowej””, w formie materiału telewizji internetowej Jelcz-Laskowice TV etc. Jesteśmy przekonani, że takie działania przyniosą konkretną korzyść wizerunkową i reklamową. Na zgłoszenia, zawierające informacje o zniżkach dla Beneficjentów, czekamy pod adresem e-mail um.pozytek@jelcz-laskowice.pl / 71 381 71 00.