ważne telefony

BEZPIECZEŃSTWO
Jednostka-Ratowniczo Gaśnicza PSP – 71 318 81 62
Komisariat policji – 71 318 15 97

URZĄD
UMiG – 71 318 16 11
Urząd Stanu Cywilnego – 71 318 71 12
Powiatowy Urząd Pracy – 71 318 33 46

SPRAWY MIESZKAŃCÓW
Zakład Gospodarki Komunalnej – 71 318 80 17
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS – 71 318 81 47

EDUKACJA
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 71 318 15 12

PARAFIE
NMP Królowej Polski – 71 318 81 03
Stanisława Biskupa – 71 318 15 55
Maksymiliana Kolbego – 71 318 13 74

POCZTA
Folwarczna – 71 318 71 07
Liliowa – 71 318 71 08
Wrocławska – 71 318 71 09
Techników – 71 318 71 10

Jelcz-Laskowice APTEKI

Jelcz-Laskowice NOCLEGI