28 stycznia 2023

Jelcz-Laskowice: Zweryfikowano wnioski do Budżetu Obywatelskiego

Zakończył się etap weryfikacji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Do głosowania zakwalifikowano dziewięć wniosków.

Zadania zaopiniowane pozytywnie i skierowane do etapu głosowania:

1) Kraina Figli – przedszkolny plac zabaw dla dzieci przy przedszkolu Publicznym numer 2 w Jelczu-Laskowicach;

2) Miłocice – wieś aktywnych ludzi;

3) Budowa altany integracyjnej we wsi Grędzina;

4) Zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych w Biskupicach Oławskich;

5) Klub małego wieśniaka – Miłocice Małe;

6) Park dla piesków – Jelcz-Laskowice;

7) Wójcickie miejsce spotkań. Budowa wiaty biesiadnej z grillem oraz aranżacja pasa zieleni przy świetlicy wiejskiej;

8) Oświetlenie solarno-wiatrowe ul. Kościelnej w Minkowicach Oławskich;

9) Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Miłoszycach.

HARMONOGRAM:

Publiczna prezentacja zadań

Od 11.09.2019
do 30.09.2019

Głosowanie

Od 01.10.2019
do 04.11.2019

Ogłoszenie wyników głosowania

Do 15.11.2019