Jelcz-Laskowice: Wnioski do Budżetu Obywatelskiego zweryfikowane, znamy szczegóły

(fot. fotopolska.eu)

Zakończył się etap weryfikacji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Jelczu-Laskowicach na rok 2021. 16 wniosków przyjęto do dalszego procedowania, 4 odrzucono.

Zadania zaopiniowane pozytywnie i skierowane do etapu glosowania:

 1. Parking przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach ze strefą „KISS & RIDE” oraz miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnością;
 2. Założenie automatycznego systemu nawadniania murawy boiska piłkarskiego w Miłoszycach;
 3. Budowa kortu tenisowego w Jelczu-Laskowicach przy ul. Partyzantów;
 4. Oświetlenie obwodnicy na osiedlu Hirszfelda;
 5. Doświetlenie Wójcic lampami solarno-wiatrowymi;
 6. Budowa profesjonalnego oświetlenia sportowego oraz miejsc parkingowych dla boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach;
 7. Pump track w Parku Europejskim – rowerowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży;
 8. Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży;
 9. Strefa sportu i rekreacji wsi Brzezinki „Sprawność i zdrowie” budowa boiska wielofunkcyjnego;
 10. Miłocicki Mały Klubik;
 11. Modernizacja boiska sportowego w Grędzinie;
 12. Centrum Integracyjno-Kulturalne Słowianin w Dębinie;
 13. Budowa boiska do piłki plażowej w Minkowicach Olawskich;
 14. Siłownia zewnętrzna w Dziuplinie;
 15. Boisko za rogiem – budowa mini boiska do siatkówki i mini boiska do koszykówki na terenie osiedla Metalowców oraz pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie osiedla Jelcz w Jelczu-Laskowicach;
 16. Strefa relaksu – park w Kopalinie.

Zadania zaopiniowane negatywnie wraz z uzasadnieniem:

1) Zadanie pn. Bezpieczna droga do domu — budowa chodnika, montaż progów zwalniających, luster na ulicy Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach Uzasadnienie: projekt nie może być realizowany ponieważ we wskazanym rejonie nie ma kanalizacji deszczowej, a woda deszczowa odprowadzana jest na pobocza. Wybudowanie chodnika wiąże się z założeniem krawężnika, który uniemożliwi odpływ wody z jezdni na pobocza. Również wykonanie progów zwalniających nie jest możliwe, gdyż na jezdniach, po których jeździ komunikacja autobusowa nie można stosować progów na calej szerokości
jezdni, a wykonanie tzw. progów wyspowych przy tak malej szerokości jezdni jest technicznie niemożliwe.
2) Zadanie pn. Wykonanie boiska do pulki siatkowej przy Remizie w Biskupicach Olawskich
Uzasadnienie: projekt nie spełnia wymogów określonych w uchwale nr XXII.181.2020 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.04.2020 r. — w projekcie podano kwotę netto co po doliczeniu podatku VAT przekracza kwotę określoną w załączniku nr 1 do uchwały tj. § 1 ust. 4.
3) Zadanie pn. Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, toru do jazdy rowerkami, hulajnogą i rolkami — strefy sportu i rekreacji przy ul. Długiej w Miłoszycach. Uzasadnienie: Jak lokalizację zadania wskazano niezabudowany plac przy skrzyżowaniu ulicy Długiej, Europejskiej i Wierzbowej w Miłoszycach, który nie należy do Gminy — jest to teren należący do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 191 600 zł co przekracza kwotę określoną w uchwale nr XXII.181.2020 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.04.2020 r.
4) Zadanie pn. Iluminacja Kościoła Parafialnego p.w. świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach przy ul. Wincentego Witosa
Uzasadnienie: Projekt został zgłoszony dla nieruchomości zlokalizowanej w granicach dz. Nr 36 AM47, obręb geodezyjny Laskowice będącej własnością Archidiecezji Wrocławskiej. Projekt nie spełnia wymogu przynależności do zadań określonych w § 1 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały nr XXII.101.2020 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Źródło: UMiG / DG