30 marca 2023

Jelcz-Laskowice: Siechnice dołączają do Jelcza

(fot. UrzadMiastaOlawa / facebook)

Kolejna gmina podjęła uchwałę o przystąpieniu do związku powiatowo-gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”. Do OPGP dołączyły Siechnice.

Dzięki zaangażowaniu i jednomyślności samorządowców w sprawach tak istotnych z punktu widzenia mieszkańców naszych gmin i włączeniu Gminy Siechnice do związku powiatowo-gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” nastąpiła możliwość usprawnienia komunikacji we wschodniej części Aglomeracji Wrocławskiej. Jest to kolejny zapowiadany wcześniej etap rozwoju naszego związku transportowego – podkreśla Dariusz Koprowski, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

Źródło: UMiG / TM