1 kwietnia 2023

Jelcz-Laskowice: Prezes spółki Jelcz po pół roku stracił stanowisko

Rada Nadzorcza Jelcz Sp. z o.o. w dniu 20 listopada 2020 r. odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Sławomira Kaletę i powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Pani Wioletcie Krawczyk-Namyślak, Członkowi Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, do czasu powołania nowego Prezesa.

W ocenie Rady Nadzorczej cele rozwojowe dla spółki Jelcz Sp. z o.o. wyznaczone Prezesowi Zarządu Spółki nie zostały przez niego osiągnięte. Rada Nadzorcza negatywnie oceniła też współpracę byłego Prezesa z organami nadzoru, jak również właścicielskimi.