Jelcz-Laskowice: Ankieta na temat e-usług w Urzędzie Miasta i Gminy

(fot. Wikipedia)

Gmina Jelcz-Laskowice stara się o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rozwój e-usług publicznych oraz poprawę obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w Urzędzie Miasta i Gminy.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety, która pomoże nam zidentyfikować potrzeby mieszkańców – informują urzędnicy.

Link do ankiety.

Źródło: UMiG