27 listopada 2022

Jelcz-Laskowice: Archiwum Cyfrowe Jelcza-Laskowic

(fot. fotopolska.eu)

Cyfrowe Archiwum Jelcza-Laskowic to pierwsze przedsięwzięcie promujące dziedzictwo historyczne i kulturowe naszego terenu. Projekt tworzony jest przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną w Jelczu-Laskowicach we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, Centrum Archiwistyki Społecznej, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Oławie „Koronką” oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Zwiadowców Historii.

Wierzymy w wartość historii codzienności, z pozoru zwykłych zdarzeń i ludzi. To w końcu w większości z nich składa się nasza przeszłość. Dostrzegamy i doceniamy jej wyjątkowość. Razem z naszymi mieszkańcami pragniemy wspólnie odkrywać i zachowywać te elementy przeszłości, które ukształtowały Jelcz-Laskowice. Z małych lokalnych historii mieszkańców powstaje historia miasta i regionu.

Chcemy je przybliżyć, pokazać, że warto rozejrzeć się wokół i zachować dla kolejnych pokoleń fragmenty historii, która już minęła i współczesności, która dla nich będzie już historią. Zachęcamy Państwa do współtworzenia Archiwum Cyfrowego Jelcza-Laskowic, by jego zbiory powiększały się o nowe cenne materiały archiwalne.

Jeżeli macie stare zdjęcia, albumy rodzinne, pudełka z fotografiami z uroczystości rodzinnych, spotkań, dajcie nam znać. Chcielibyśmy stworzyć Archiwum Cyfrowe, w którym zaprezentujemy historię naszego wyjątkowego miasta poprzez historie jego mieszkańców. Archiwum Cyfrowe Jelcza-Laskowic ma charakter zasobu cyfrowego, w którym wszystkie zdigitalizowane elementy są wykorzystywane w celu popularyzacji dziedzictwa miasta.

Archiwum będą tworzyć trzy zasadnicze elementy:

zbiór fotografii – unikatowa, cyfrowa kolekcja zdjęć tworzona we współpracy z mieszkańcami,
historie mówione – audiowizualne zapisy spotkań i rozmów z mieszkańcami,
materiały badawcze – materiały źródłowe i naukowe pochodzące ze źródeł historycznych (pocztówki, dokumenty, rękopisy, w których są wzmianki o dzisiejszych terenach jelczańsko-laskowickich). Jak udostępnić nam swoje zbiory?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo, umówimy się na spotkanie. Przynieś ze sobą fotografie. Zostaną one na miejscu zeskanowane, a następnie otrzymasz je z powrotem. Opowiedz swoją historię i swoje wspomnienia związane z każdym zdjęciem.

Jeżeli macie w swoich domach fotografie sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, skontaktujcie się z nami, chętnie spotkamy się, porozmawiamy, wybierzemy kilka do zeskanowania.

Kontakt:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury, ul. Oławska 46, pok. 21,
od poniedziałku do piątku – od 8:00 do 19:00
biuro@mgck-jl.pl,
tel. 798 960 230

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Bożka 11,
od poniedziałku do piątku – od 8:00 do 18:00
mbp@jelcz-laskowice.pl,
tel. 71 318 16 02