10 sierpnia 2022

Akcja „Zima” na drogach Jelcza

Zima za pasem, więc zarządcy dróg przygotowali się na ewentualność wystąpienia zjawisk atmosferycznych, towarzyszących tej porze roku, aby utrzymać ulice w należytym stanie, zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami. Akcja „Zima” na drogach powiatowych potrwa do 31 marca 2018.

Zarządzający siecią przeszło 268 kilometrów ulic, Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie, uruchomił telefon alarmowy, na który w sytuacjach kryzysowych przez całą dobę, przyjmowane są wszelkie sprawy, związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie powiatu oławskiego: nr 71-303-30-19.

Na zimowe utrzymanie dróg i chodników, w ubiegłym roku ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawców, więc w trakcie sezonu zimowego PZD będzie zlecał prace firmom zewnętrznym. Ogółem planem zimowego utrzymania dróg objęto drogi o nawierzchni twardej o długości blisko 243 km, wyłączone są natomiast drogi o nawierzchni gruntowej (ich długość to ponad 26 km). Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie realizuje prace, związane z zimowym utrzymaniem dróg, w systemie zleconym. Podzielono je na zadania:

– odśnieżanie dróg powiatowych, wynajem nośników – samochodów pod pługi odśnieżne wraz z przygotowaniem powierzonego sprzętu;

– kompleksowe zimowe utrzymanie dróg i chodników poprzez posypywanie i odśnieżanie na terenie miasta Oławy, gminy Domaniów i części gminy Oława (lewy brzeg Odry):

– kompleksowe zimowe utrzymanie dróg i chodników poprzez posypywanie i odśnieżanie na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice oraz w drugiej części gminy Oława (prawy brzeg Odry).