Jelcz-Laskowice: Mieszkańcy z petycją ws. budowy ścieżki rowerowej między Jelczem a Oławą

(fot. Pixabay)

W internecie powstała petycja ws. budowy ścieżki rowerowej łączącej Miasto Oława z Miastem i Gminą Jelcz – Laskowice. Organizatorzy zwracają sie z prośba o jej pozytywne rozpatrzenie do przewodniczącego sejmiku dolnośląskiego Andrzeja Jarocha.

Powiat Oławski zamieszkuje obecnie ponad 76 tys. mieszkańców, w dwóch aglomeracjach miejskich oraz wielu sołectwach. Ze względu na bardzo dogodne położenie komunikacyjne, tereny przygotowane pod inwestycje oraz atrakcyjne warunki inwestycyjne w powiecie oławskim, działalność prowadzą takie firmy jak: Toyota Motor Industries (produkcja silników Diesla), Electrolux (fabryka pralek), American Axle & Manufacturing (fabryka podzespołów samochodowych), Autoliv (poduszki powietrzne do aut), SCA Hygiene Products (art. higieniczne), SCA Packaging (opakowania z tektury falistej) oraz Ronal (producent felg aluminiowych). Szczególnie atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów jest miasto Oława oraz Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, gdzie funkcjonują podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

– W firmach tych zatrudnienie znalazło wiele tysięcy Mieszkańców powiatu oławskiego, którzy drogą wojewódzką nr. 455 na odcinku Oława – Jelcz Laskowice każdego dnia dojeżdżają do i z pracy. Warty podkreślenia w tym miejscu jest fakt, iż droga ta jest mocno eksplorowana przez samochody ciężarowe, które w zasadzie całkowicie uniemożliwiają poruszanie się nią rowerzystów. Należy również dodać, że stan techniczny ww. drogi jest fatalny, droga nie posiada utwardzonego pobocza. Poruszanie się nią cyklistów jest aktem samobójczym. I jak niestety pokazuje ostatni raport „Wypadki Drogowe w Polsce w 2021 r.” Komendy Głównej Policji – Biuro Ruchu Drogowego, to właśnie rowerzyści stanowią drugą grupę uczestników ruchu drogowego, która w wypadkach drogowych ginie najczęściej. Ponadto uważamy, iż ścieżka rowerowa łącząca dwa miasta w strefie ekonomicznej przyczyni się również do popularyzacji rekreacji i turystyki, a tym samym zwiększenia walorów rekreacyjnych naszego powiatu i regionu. Biorąc zatem pod uwagę bezpieczeństwo Mieszkańców powiatu oławskiego, poprawę komunikacji drogowej, zwiększenie niskoemisyjności, a także mając świadomość korzyści wynikających z jazdy rowerem (zamiast autem) za zasadne uznajemy budowę ścieżki rowerowej na wskazanym w petycji odcinku drogi wojewódzkiej. Wierząc, iż bezpieczeństwo Obywateli winno być priorytetem dla samorządowców każdego szczebla, liczymy na przychylne rozpatrzenie naszej petycji.

– Uważamy, że tak ważna i potrzebna inwestycja, o którą od wielu lat zabiegają Mieszkańcy powiatu oławskiego, powinna być rozpatrzona i realizowana ponad politycznymi podziałami. Wobec powyższego prosimy o nadanie przedstawionej sprawie biegu.

LINK DO PETYCJI.