27 listopada 2022

Jelcz-Laskowice: Kontenery na śmieci z czujnikami

(fot. mat. prasowe)

Polacy produkują coraz więcej śmieci, co w połączeniu ze wzrostem opłaty środowiskowej (pobieranej za pozostałości z sortowania oraz emisje gazów i pyłów), a także napływem śmieci z zagranicy skutkuje rosnącymi rachunkami. Świadomość ekologiczna w Polsce jest wciąż zbyt niska, co przekłada się na dalekie od założonych celów wskaźniki recyklingu.

Obecne prawo daje możliwość ukarania niesegregującej odpadów wspólnoty – za mieszanie selektywnie zebranych odpadów z niesegregowanymi grozi nawet do 50 000 złotych kary. Może więc zdarzyć się, że podrzucanie śmieci przez nieuprawnione osoby doprowadzi do nałożenia grzywny na wspólnotę – niejednokrotnie amortyzuje ją ona, zwiększając opłaty dla mieszkańców. Jak w obliczu rosnących cen, ograniczyć ich dalszy wzrost, a w dłuższej perspektywie ustabilizować? Pomóc może odpowiedni system zbiórki i wywozu odpadów komunalnych.

Jednym z dostępnych na rynku rozwiązań jest system kontenerów opracowany przez polski start-up Idealbin. Stworzone przez firmę kosze wyposażono w czujniki zapełnienia oraz wbudowane zgniatarki zmniejszające objętość odpadów. Pozwala to dostosować terminy odbioru śmieci do faktycznych potrzeb wspólnoty oraz ograniczyć puste transporty.

Kosze w czasie rzeczywistym zbierają dane o zapełnieniu, rodzajach wyrzucanych odpadów oraz wadze. Są one przekazywane użytkownikom, przedstawicielom wspólnoty mieszkaniowej oraz firmie zajmującej się ich odbiorem. Stały wgląd w statystyki może stymulująco wpływać na zmniejszenie ilości produkowanych śmieci oraz zwiększać przywiązanie do ekologicznego stylu życia. Znajdzie to przełożenie szczególnie w wypadku obliczania stawek od zużytej wody – mieszkańcy będą bardziej zwracać uwagę na jej ilość, gdyż przełoży się ona na niższe opłaty za śmieci.

Kolejnym udogodnieniem pozwalającym długofalowo zmniejszyć opłaty za gospodarkę śmieciową są zainstalowane we wnętrzu kosza kamery. Przesyłają one obraz do chmury, gdzie służy do analizy jakości sortowania. Firma pracuje nad opracowaniem systemu sztucznej inteligencji, która będzie automatycznie mierzyć skuteczność segregacji śmieci.

Kosze eliminują też problem z podrzucaniem – każdy ich użytkownik otrzymuje fizyczną lub wirtualną kartę dostępu otwierającą klapę kontenera. Oprócz tego wyposażone są one w kamery monitorujące okolicę, co w wypadku zostawienia śmieci przez nieuprawnioną osobę pozwala łatwo ją namierzyć. Zamykane na klucz kosze to również rozwiązanie problemów z wolno stojącymi workami, co przekłada się na wzrost wartości osiedla. Kosze Idealbin pilotażowo wdrożono w Jelczu-Laskowicach w pobliżu Urzędu Miasta i Gminy. Pokazuje to, że jest to rozwiązanie nie tylko dla prywatnych podmiotów, ale również gmin i samorządów.

Montaż nowych, dostosowanych do wyzwań współczesności koszy, zachęcający do segregowania design, dołączona aplikacja służąca jako źródło wiedzy oraz klucz, czujniki monitorujące zapełnienie i wysyłające sygnał do odbioru, gdy faktycznie zaistnieje taka potrzeba – wszystkie te czynniki nie tylko poprawią statystyki recyklingu, ale również mogą długoterminowo ustabilizować opłaty śmieciowe. Z kolei zwiększenie wskaźników odzysku odpadów poprawi ogólny stan gospodarki odpadowej oraz zmniejszy ilość produkowanych śmieci, a co za tym idzie również spadek kosztów ich składowania i utylizacji.