Zostań Rodzicem Zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie zaprasza do kontaktu oraz zgłaszania swoich kandydatur wszystkie osoby, gotowe do pełnienia funkcji Rodziny Zastępczej lub prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka.

Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej ma siedzibę w budynku Domu Dziecka (I piętro), pl. Zamkowy 17, urzęduje w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz. 7.30 do 15.30, a w środy od godz. 8.00 do 16.00. Z zespołem można kontaktować się telefonicznie, pod numerem 71-303-62-95 lub e-mailem: zrpz.olawa@onet.pl.

Informacje dla kandydatów na rodziców zastępczych znajdują się na stronie internetowej PCPR: www.pcpr.olawa.pl, w zakładce „Zespół d/s rodzinnej pieczy zastępczej”.