Zmiany w funkcjonowaniu starostwa w związku z koronawirusem

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Starostwo Powiatowe w Oławie)

W związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem, w trosce o najwyższe bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, interesantów, gości oraz pracowników, Zarząd Powiatu w dniu 16 marca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie nowych zasad funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Oławie wraz z Powiatowymi Jednostkami Organizacyjnymi. Wszelkie sprawy załatwiane będą drogą pocztową oraz elektronicznie. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny.

Dane kontaktowe:
e-mail: info@starostwostarostwo.olawa.pl

Telefony kontaktowe do poszczególnych wydziałów:

Wydział Komunikacji:
tel. 71 301 15 18 – prawo jazdy
tel. 71 301 15 28 – informacja

Wydział Geodezji
tel. 71 301 15 59

Wydział Architektury I Budownictwa
tel. 71 301 15 32

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 71 301 15 35

Wydział Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia
tel. 71 301 15 53

Wydział Ochrony Środowiska
tel. 71 301 15 57

Biuro Transportu i Dróg
tel. 71 301 15 24

Sekretariat
tel. 71 301 15 22