Zawyją syreny w Jelczu

Do 9 czerwca na terenie całego kraju przeprowadzone będą ćwiczenia „Renegade/Sarex 16/I”, w których udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna. Sprawdzony zostanie system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach z powietrza. W ramach ćwiczeń na terenie powiatu oławskiego uruchomione zostaną syreny.

Sygnały zostaną wyemitowane w jednym dniu treningu, pomiędzy godzinami 8 a 16, po otrzymaniu przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego sygnału ostrzegającego o zagrożeniach. Brak doprecyzowania terminu uruchomienia systemów alarmowych (dzień i godzina) ma na celu weryfikację skuteczności procedur komunikacji kryzysowej w warunkach rzeczywistego zagrożenia.

1. akustyczny sygnał alarmowy: „ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;
2. akustyczny sygnał alarmowy: „odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

REKLAMA