Zaprojektuj logo dla MGCK w Jelczu

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach ogłasza konkurs na logo. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu logo promocyjnego MGCK, które stanie się oficjalnym symbolem identyfikacji wizualnej.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie prac zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie [zobacz]. W konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna w wysokości 1.000 złotych brutto.

Prace należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz – Laskowice.