Wkrótce bezpieczniej w Chwałowicach. Trwa remont zbiornika p-poż

Zgodnie z planami, najpóźniej jesienią, ma zostać zrewitalizowany teren wokół basenu p-poż przy ul. Szkolnej. Wartość inwestycji to 255 tysięcy złotych. Prace już ruszyły.

W ramach inwestycji zostaną wykonane: rozbiórka istniejących ścian zbiornika, oczyszczenie i odmulenie, odtworzenie dna, wykonanie obramowania zbiornika (konstrukcja muru kamiennego), oczyszczenie i wymiana zniszczonych elementów drenarskich, remont wlotów i wylotów kolektorów kanalizacji deszczowej do zbiornika, wykonanie ogrodzenia panelowego w tym brama systemowa z furtką, utwardzenie placu kruszywem mineralnym, rekultywacja zieleni niskiej, cięcia pielęgnacyjne istniejących drzew i krzewów, montaż tablicy informacyjnej oraz utwardzenie kruszywem miejsca przeznaczonego pod stojak na rowery.