Warsztaty historyczne dla mieszkańców Jelcza

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach – we współpracy z 14 instytucjami kultury z całej Polski – bierze udział w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Niepodległa”.

Dzięki wsparciu Biura Programu, projekt „Nasze Wielkie Historie” zostanie zrealizowany równolegle na terenie 15 miast i gmin z ośmiu województw do 30 listopada 2017 r. Uczestnicy będą odkrywać i gromadzić historie swoich małych ojczyzn, powiązanych jednocześnie z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości. W efekcie powstanie wyjątkowe archiwum, oddające bogactwo i zróżnicowanie naszego państwa, a zgromadzone historie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej www.naszewielkiehistorie.pl oraz w formie specjalnej wystawy.

Celem projektu jest nie tylko rozwój wiedzy historycznej i pogłębienie patriotyzmu, ale też integracja uczestników pochodzących z różnych zakątków kraju. Chcemy udowodnić, że choć dzielą nas kilometry, łączy nas wspólne dobro – niepodległa Polska!

Do współpracy zaproszono także Narodowe Centrum Kultury, które zorganizuje w Warszawie wernisaż wystawy, która ruszy w podróż po kraju.

Chcemy odkryć lokalne tajemnice, zapomniane opowieści i bohaterów, ciekawe miejsca sprzed 100 lat i opowiedzieć o tym w całej Polsce. Chcemy pokazać, że nasza historia też jest ważna! Honorowy patronat nad projektem objęło Narodowe Centrum Kultury, a dofinansowano go ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego pn. „Niepodległa”.

W związku z tym poszukujemy osób w wieku 11-25 lat, które chcą dołączyć do grupy zbieraczy historii. Uczestnicy wezmą udział w specjalistycznych warsztatach historycznych i warsztatach ze zbierania historii, a następnie poszukają ciekawych osób, miejsc czy dokumentów, z których zaczerpną wiedzę, przeprowadzą wywiady i zgromadzą dokumentację fotograficzną, tworząc archiwum lokalnych historii. Młodzieży oferujemy także udział w tworzeniu ogólnopolskiej strony i wycieczkę do Warszawy.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w poniedziałek 30 października 2017 o godz. 17.30 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Cykl warsztatów dwugodzinnych odbędzie się od 31 października 2017 do 6 listopada 2017 r. (również w siedzibie M-GCK), a z końcem listopada w Warszawie nastąpi uroczyste otwarcie wystawy podsumowującej projekt.