Smog w Chwałowicach. Normy przekroczone dwukrotnie

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji Chwałowic prowadziło pomiary stanu powietrza. W drugiej połowie lutego, przez 4 dni, dokonywane były profesjonalne pomiary stężenia pyłu PM10 w dwóch lokalizacjach w Chwałowicach: na posesji w okolicach sklepu oraz na końcu Łaziszek, pod lasem.

W obu lokalizacjach badanie wykazało zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 na poziomie ok. 100 µg/m3. Norma to 50 µg/m3, mieliśmy więc w tym czasie (15-20 lutego) około dwukrotne przekroczenie norm.

– Trzeba podkreślić, że z pomiarami trafiliśmy akurat na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne – niskie ciśnienie i bezwietrzną pogodę. We Wrocławiu czujniki wskazywały wtedy blisko 7-miokrotne przekroczenie norm i mówiło się nawet o czasowym zamykaniu zakładów pracy ze względu na smog – informuje stowarzyszenie.