Skontroluj w Jelczu za darmo światła w samochodzie [lista stacji kontroli pojazdów]

Komenda Główna Policji wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego, Polską Izbą Kontroli Pojazdów i Operatorem komunikatora Yanosik, organizuje kampanię „Twoje światła-Twoje Bezpieczeństwo”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi kierujących na stan i jakość oświetlenia w pojazdach, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Policjanci podczas prowadzonych kontroli drogowych będą zwracali szczególną uwagę na oświetlenie pojazdów.

17 grudnia odbędą się ogólnopolskie „dni otwarte” na stacjach diagnostycznych posiadających patronat Instytutu Transportu Samochodowego i Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić i uregulować świetlenie w swoich pojazdach, a aplikacja Yanosik doprowadzi ich do najbliższej stacji biorącej udział w kampanii.

W Jelczu są to:

SKP POSiCZ Polmozbyt Jelcz S.A. ul. Wrocławska 10

SKP TACH POL Laboratorium Pomiarowe, ul. Techników 33

SKP AUTO MATUNIN, ul. Wrocławska 23