28 września, 2020

Przebudowa drogi powiatowej w Minkowicach Oławskich

Gmina przekaże ponad 160 tysięcy złotych na przebudowę drogi powiatowej w Minkowicach Oławskich. W ramach inwestycji zbudowany zostanie chodnik i infrastruktura z elementami odwodnienia.