Podpisali umowę na budowę Wschodniej Obwodnicy

Dobra wiadomość dla mieszkańców i kierowców z Jelcza. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wybrała wykonawcę północnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia. Fragment z Łanów do Długołęki zbuduje konsorcjum Strabag, a koszt budowy 10-kilomerowego odcinka trasy to około 105 mln zł. Prace budowlane ruszą jesienią przyszłego roku. Dzisiaj, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w obecności Marszałka Cezarego Przybylskiego i Jerzego Michalaka, członka zarządu województwa podpisano z przedstawicielami konsorcjum Strabag umowę na zaprojektowanie i budowę północnego odcinka WOW.

– Wybudowane dotychczas fragmenty Obwodnicy – z Siechnic do Łanów (otwarty w 2013 r.) oraz z Siechnic do Żernik Wrocławskich (otwarty w 2014r.) – odciążają południowy wjazd do Wrocławia. Nowo budowany odcinek z Łanów do Długołęki  stworzy duże udogodnienie dla kierowców we wschodniej i północnej części Wrocławia, ułatwiając także komunikację w ruchu lokalnym w obrębie miasta – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Droga rozpocznie się za skrzyżowaniem z ulicą Strachocińską we Wrocławiu, na którym jest już wybudowane rondo. Trasa poprzez dwujezdniowy wiadukt drogowy będzie przekraczać linię kolejową nr 292 – Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice oraz planowaną Trasę Swojczycką. Droga będzie miała po jednym pasie w każdym kierunku z chodnikiem oraz ścieżką rowerową. Nad terenami Natury 2000 i rzeką Widawą planowane jest poprowadzenie mostu o długości ok.180 m. Koniec nowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia zostanie włączony do drogi krajowej nr 98 w miejscu skrzyżowania z Łącznikiem „Długołęka” Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Wschodnia Obwodnica Wrocławia wybudowana w całości stworzy razem z AOW pierścień drogowy wokół stolicy Dolnego Śląska – mówi Jerzy Michalak, członek zarządu województwa odpowiedzialny za rozwój dróg na Dolnym Śląsku.

Wschodnia Obwodnica Wrocławia jest nowo projektowaną drogą wojewódzką, która poprawi dostępność komunikacyjną południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej. W efekcie wpłynie nie tylko na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i zaktywizuje gospodarczo przyległe do niej tereny ale znacząco przyczyni się do odciążenia komunikacyjnego stolicy Dolnego Śląska.