Pieniądze na inwestycje i oświatę dla Jelcza

(fot. Pixabay)

Przeszło 67 mln zł złotych po stronie dochodów i 70 mln zł po stronie wydatków – na takim poziomie będzie kształtował się budżet powiatu oławskiego na 2018 rok. Rada Powiatu przyjęła uchwałę w tej sprawie.

– Przyjęty budżet to wiele wyzwań inwestycyjnych i ważnych przede wszystkim dla mieszkańców powiatu przedsięwzięć i zadań – podkreśla starosta Zdzisław Brezdeń. Część tych pieniędzy trafi do Jelcza.

Powiat w 2018 roku przeznaczy 50.000 zł na projekt budowlany Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach. 50.000 zł zaplanowano także na wykonanie chodnika o dł. 250 m przy ul. Chwałowickiej, od ul. Witosa do ul. Mlecznej. 25.000 zł to z kolei kwota na izolację pomieszczeń piwnicznych w Zespole Szkół w Jelczu-Laskowicach.

– Zachęcam mieszkańców do aktywności, aby Ziemia Oławska rozwijała się w wielu obszarach dla pożytku wspólnoty lokalnej. Wierzę, że podobnie jak dla mnie, radnych Rady Powiatu w Oławie, pracowników jednostek organizacyjnych, a przede wszystkim dla mieszkańców, dotychczas podjęte i wykonane przedsięwzięcia stanowią powód do dumy i satysfakcji – podsumowuje starosta.