Pieniądze na drogi w naszym regionie

Powiat oławski uczestniczy w realizacji rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak pod koniec marca podpisał umowy na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach tego programu. Powiat oławski otrzymał dwie dotacje. Pierwsza z nich w wysokości 2 .734.267 zł przeznaczona jest na I etap zadania mającego na celu rehabilitację łącznika autostrady A-4 (węzeł Krajków) z drogą krajową nr 94 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972D km – chodzi o drogę w Sobocisku.

Drugą dotację na kwotę 1.210.810 zł przyznano powiatowi oławskiemu na I etap zadania polegającego na usprawnieniu połączenia tranzytowego od Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Jelcz-Laskowice) do miasta Oleśnica i drogi S-8 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1545D w miejscowości Miłoszyce.