Pieniądze dla strażaków z Wójcic z gminy Jelcz-Laskowice

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak spotkał się z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Adamem Koniecznym i Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łukaszem Kasztelowiczem. Rozmowa dotyczyła przekazania środków na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych na Dolnym Śląsku. Do jednostek OSP na Dolnym Śląsku trafi wsparcie w wysokości blisko 27 mln zł na zakup sprzętu, z czego ok. 17 mln zł pochodzi z budżetu państwa oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponad 10 mln zł to wsparcie samorządów. Wśródek jednostek, które otrzymały dofinansowanie znalazł się zespół z gminy Jelcz-Laskowice z Wójcic.