Pieniądze dla najzdolniejszych w Jelczu

Więcej czasu na skompletowanie dokumentów mają kandydaci na stypendystów. Fundacja Edukacji Międzynarodowej z Wrocławia przedłuża nabór wniosków w XVI edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk” do dnia 20 września 2016

Stypendia ufundowane z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego i środków Fundacji Edukacji Międzynarodowej będą stanowić wsparcie finansowe w nauce dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. O stypendia może starać się młodzież z sukcesami na niwie naukowej, sportowej, artystycznej, bądź wyróżniająca się zaangażowaniem społecznym.

O roczne stypendia w wysokości od 2500 zł do 3500 zł można powalczyć, przesyłając wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla). Szczegółowy opis zasad konkursu i wnioski można pobrać ze strony: www.fem.org.pl w zakładce Nasze projekty (kliknij w link). Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec października 2016.

Program Stypendialny „zDolny Śląsk” ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. Przy FEM powołano wówczas Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. FEM zorganizowała już czternaście edycji programu stypendialnego. W jego ramach pomoc otrzymało ponad 1000 młodych ludzi, a na ten cel wydatkowano ponad 1 200 000 złotych.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Oławie