To pewne. Stacja Jelcz-Laskowice idzie do przebudowy

Polskie Linie Kolejowe uruchomiły postępowanie przetargowe na zaprojektowanie przebudowy stacji Jelcz-Laskowice – informuje Rynek Kolejowy.

W planach PKP PLK jest wymiana na stacji nawierzchni torowej od końca rozjazdu 33 do początku rozjazdu 5, wymiana rozjazdów: 26, 25, 8 oraz wstawek międzyrozjazdowych. Zlikwidowana ma zostać krawędź peronowa nr 1, zaś remontem objęte zostaną perony wyspowe nr 2 i 3, które mają mieć długość 200 metrów. Remont obejmie także przejście pod torami, wiaty peronowe, system odwodnienia i oświetlenie peronów. Przewiduje się również budowę dojść do peronów 2 i 3 dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Regulację przejdą tory przyperonowe, zaś elementy małej architektury mają zostać odtworzone. Pojawi się także ogrodzenie peronowe.

W przypadku koncepcji programowo-przestrzennej, wykonawca musi sporządzić 3 warianty dotyczące budowy wind z przejścia pod torami na perony z uwzględnieniem koniecznych zmian w układzie torów stacyjnych, budowy dojść do peronów w poziomie szyn oraz budowy pochylni z przejścia pod torami na perony.

REKLAMA