Nowy komendant powiatowy

Kom. Paweł Urbańczyk został oławskim Komendantem Powiatowym Policji. Uroczystego wprowadzenia w nowe obowiązki dokonał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, insp. Arkadiusz Golanowski.

Urbańczyk służbę w Policji rozpoczął w 1996r. w referacie Komisariatu Policji w Polanicy, następnie w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. W kolejnych latach służby, pracował jako wykładowca w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w Wydziale ds. Nieletnich Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Od 15 września 2014r. pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie. Od 16 kwietnia br. miał powierzone obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Oławie. Poza służbą, Komendant interesuje się sportem, turystyką i literaturą.