Nowy komendant powiatowy policji

W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Oławie odbyło się uroczyste wprowadzenie Komendanta Powiatowego Policji w Oławie, komisarza Pawła Urbańczyka. Wprowadzenia dokonał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, insp. Arkadiusz Golanowski w obecności policjantek, policjantów i pracowników Policji.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji. Następnie dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Oławie, mł. insp. Dariusz Kokornaczyk złożył meldunek o zdaniu swoich obowiązków w związku z przejściem na inne stanowisko służbowe. Komendant Wojewódzki Policji, insp. Arkadiusz Golanowski podziękował mł. insp. Dariuszowi Kokornaczykowi za wzorową służbę , następnie powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Oławie komisarzowi Pawłowi Urbańczykowi, który od połowy września 2014r. pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Oławie.

Komisarz Paweł Urbańczyk pracę w Policji rozpoczął w 1996r. w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. W kolejnych latach służby pracował jako wykładowca w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w Wydziale ds. Nieletnich Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Ostatnie kilkanaście miesięcy pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie.

Poza służbą, Komendant interesuje się sportem, turystyką i literaturą.

REKLAMA