Miliard złotych dla dolnośląskich przedsiębiorców!

Dolny Śląsk jako pierwsze województwo w Polsce wprowadza własny program wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Do dyspozycji naszych firm będzie niespełna miliard złotych! Start nowego programu już w lipcu.

rogram wsparcia dla dolnośląskich przedsiębiorców będzie prowadzony przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju, a pośrednikami finansowymi będzie kilka instytucji z terenu całego województwa. Pieniądze będące w dyspozycji Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju pochodzą z zakończonej edycji unijnej inicjatywy JEREMIE. Towarzyszyło jej ogromne zainteresowanie. Do 2015 roku z pieniędzy programu JEREMIE na Dolnym Śląsku skorzystało kilka tysięcy podmiotów.

Na niespełna 1 mld zł składają się dwa strumienie finasowania, tj. 450 mln zł to pieniądze, które były pożyczane przedsiębiorcom w poprzedniej perspektywie finansowej w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE. Natomiast 530 mln zł przeznaczymy na program wsparcia przedsiębiorców ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Podstawowym zadaniem nowego funduszu jest likwidacja barier w dostępie do kapitału na rozwój nowych przedsięwzięć biznesowych. Z pieniędzy będą mogły skorzystać zarówno doświadczone rynkowo przedsiębiorstwa, jak i bardzo młode firmy. Ułatwiona dostępność do środków oraz korzystne warunki spowodują, że dolnośląskie firmy uzyskają nowe możliwości rozwoju.

– Mieszkańcy Dolnego Śląska to ludzie przedsiębiorczy. Mają wiele ciekawych pomysłów. Niestety często największą trudnością jest zdobycie pieniędzy na ich realizację. Nasz fundusz ma być rozwiązaniem tego problemu – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Łatwiejszy dostęp do środków Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju zapewni sieć lokalnych pośredników finansowych, do których przedsiębiorcy mogą zgłaszać się już od początku lipca. Sieć tworzą:

• Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (Wałbrzych),
• Polska Fundacja Przedsiębiorczości (Wrocław, Jelenia Góra),
• Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Jelenia Góra),
• Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (Wrocław),
• Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. (Legnica),
• Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. (Nowa Ruda),
• Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych (Świdnica).

– Analizujemy potrzeby i uwarunkowania rynku. Zaczynamy od pożyczek, ale w następnych etapach udostępnimy również bardziej zaawansowane produkty finansowe. Nasze propozycje będą logicznym uzupełnieniem istniejącej na rynku oferty. W planach mamy szeroki wachlarz wsparcia, od pożyczek, po instrumenty kapitałowe – mówi Marek Ignor, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju i nowy program wsparcia dla dolnośląskich MŚP to aktualnie jedyne takie rozwiązanie w kraju. Ma zapewnić trwałe i systemowe wsparcie dla sektora MŚP niezależnie od przyszłej dostępności środków unijnych.