Jest budżet województwa na 2017 rok. Pieniądze m.in. na kolej

Dochody w wysokości ponad 1,27 mld zł oraz wydatki przekraczające 1,39 mld zł – tak w liczbach wygląda budżet województwa dolnośląskiego, który przyjęli radni sejmiku. Największe wydatki – bo aż 594 mln zł – w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na transport.

Najwięcej, bo ponad 594 mln zł, w przyszłorocznym budżecie zapisano na transport, czyli wydatki na drogi i kolej. Wśród 100 projektów inwestycyjnych w tym obszarze znalazły się m.in.: brakujący odcinek drogi Bielany-Łany-Długołęka, obwodnice Góry, Bolesławca oraz Miękini. W przyszłorocznym budżecie zapisano również m.in. środki na zakup 11 pociągów dla Kolei Dolnośląskich.

Blisko 270 mln zł w przyszłym roku zostanie przeznaczonych na rolnictwo i ochronę środowiska. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na kontynuację prac nad modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego. W 2017 roku realizowany będzie drugi etap tego projektu, czyli przebudowa kanału ulgi Odra-Widawa. Na ten cel przeznaczono ponad 180 mln zł.

Na edukację i naukę zapisano ponad 95 mln zł, zaś na kulturę ponad 93 mln zł.