Jelcz-Laskowice: ZS im. J. Kasprowicza w rankingu „Perspektyw”

Jak wynika z ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy”, najlepszym liceum ogólnokształcącym w kraju jest XIV Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Warszawie. Z kolei Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie zostało wybrane najlepszym technikum

Jak wypadły szkoły z powiatu oławskiego na tle województwa dolnośląskiego i całego kraju? Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana II Sobieskiego zajęło 25 miejsce w regionie (404 w rankingu głównym). Z kolei w zestawieniu techników 16 miejsce w województwie zajęło Technikum nr 2 (ZS im. Zjednoczonej Europy),  37 – Technikum nr 1 (CKZiU), a 61 Technikum w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. Wszystkie trzy szkoły w rankingu ogólnopolskim uplasowały się powyżej 500 miejsca. 

Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych po raz 24. przygotował miesięcznik „Perspektywy”. Kapituła rankingu pod przewodnictwem rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie prof. Barbary Marcinkowskiej brała pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku liceów uwzględniono też osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych, a w przypadku techników uwzględniono wyniki egzaminów zawodowych. W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.