Jelcz-Laskowice: Znamy projekty budżetu obywatelskiego, który powalczą o głosy mieszkańców

UMiG informuje o weryfikacji zgłoszonych zadań do budżetu obywatelskiego. Znamy szczegóły.

Zadania zaopiniowane pozytywnie i skierowane do etapu głosowania:

Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Jelczu-Laskowicach,

Montaż lamp solarno-wiatrowych na ul. Wrzosowej w Chwałowicach,

Wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy ulicy Świętochowskiego 2A, na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Jelcz-Laskowice,

Oświetlenie solarno-wiatrowe ul. Makowej w Minkowicach Oławskich,

Basenowa Strefa Wellness – jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne na tarasie słonecznym na Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach,

Budowa oświetlenia płyty boiska trawiastego wraz z radiowęzłem przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach oraz doświetlenie frontalnej części terenu szkoły poprzez budowę 9 lamp parkowych,

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piekarach,

Odbudowa zbiornika wodnego w Wójcicach,

Lampy solarno-wiatrowe w Grędzinie.

Zadanie zaopiniowane negatywnie wraz z uzasadnieniem:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowym Dworze z możliwością dalszej rozbudowy

Uzasadnienie:

Zadanie zgłoszone do Budżetu obywatelskiego na 2024 rok dotyczy budowy boiska o wymiarach 36×18 m na nawierzchni polipropylenowej, przeznaczonego do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę oraz tenis. Koszt realizacji zgłoszonego zadania wynosi ok. 226 800 zł, (koszt oszacowany na podstawie budowy boiska w Brzezinkach) co przekracza ustaloną wartość maksymalną jednego projektu tj. 125 000 zł.

W związku z powyższym złożona propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zaakceptowana i poddana dalszej procedurze.

„Integracja na Starówce – miejsce spotkań, biesiad i relaksacji”

Uzasadnienie:

Zadanie zgłoszone do Budżetu obywatelskiego na 2024 rok dotyczy zorganizowania miejsca spotkań, biesiad i relaksacji przy zrekultywowanym zbiorniku wodnym przy ul. Kasztanowej w Jelczu-Laskowicach. W związku z tym, że rekultywacja zbiornika została zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zadania „Rekultywacja trzech zbiorników wodnych: w Miłoszycach, Chwałowicach i Jelczu-Laskowicach na terenie Gminy Jelcz-Laskowice” i trwałość projektu obejmuje okres 5 lat, nie jest możliwym ingerencja w zagospodarowanie tego terenu do dnia 03.06.2025 r.

W związku z powyższym złożona propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zaakceptowana i poddana dalszej procedurze.

Od zadań odrzuconych Zgłaszający można wnieść do Burmistrza Jelcza-Laskowic odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji tj. do 5 września 2023 r. (wtorek) do godz. 15.30.

Odwołanie można złożyć osobiście lub wysyłać emailem na adres um.info@jelcz-laskowice.pl.