Jelcz-Laskowice: Zmiany w POLMOZBYT JELCZ” S.A.

Podpisana została umowa zbycia 10 268 akcji należących do Skarbu Państwa (stanowiących 0,71% kapitału zakładowego) w spółce Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi „POLMOZBYT JELCZ” S.A. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach (Spółka). Pakiet nabył większościowy akcjonariusz Spółki, przedsiębiorca Piotr Nowicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowy „HERT” Piotr Nowicki. Wartość transakcji to 155 560,20 zł (15,15 zł za jedną akcję) – informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

W ramach porządkowania portfela, MPiT poinformowało Zarząd Spółki o możliwości nabycia przez akcjonariuszy 10 268 akcji należących do Skarbu Państwa w Przedsiębiorstwie Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi „POLMOZBYT JELCZ” S.A. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Zainteresowanie nabyciem akcji wyraził większościowy udziałowiec Spółki Piotr Nowicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowy „HERT” Piotr Nowicki.

W dniu 6 września 2019 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii wyraził zgodę na zbycie 0,71% akcji Przedsiębiorstwa Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi „POLMOZBYT JELCZ” S.A. W wyniku przeprowadzonej transakcji Skarb Państwa nie jest już akcjonariuszem Spółki.