Jelcz-Laskowice: zmiany w komunikacji miejskiej [rozkład]

Od września w rozkładach jazdy autobusów komunikacji miejskiej wprowadzono małe zmiany.

linia nr 1 relacji Jelcz-Laskowice – Piekary, Nowy Dwór

1) w kursie rozpoczynającym się o godz. 15.15 na przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła, zmieniona została trasa na odcinku Miłoszyce-szkoła – Dziuplina, w związku z czym dojazd do Dziupliny został opóźniony z godz. 15.23 na godz. 15.29. Odjazd z przystanku Jelcz-Laskowice-komisariat-pętla został opóźniony z godz. 15.31 na godz. 15.38.

2) Kurs rozpoczynający się na przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła został opóźniony z godz. 15.55 na godz. 16.04. Trasa pozostała bez zmian.

Linia nr 2 relacji Jelcz-Laskowice – Chwałowice, Dębina:

1) kurs z przystanku Jelcz-Laskowice-komisariat-pętla do Chwałowic i Dębiny został opóźniony z godz. 14.55 na godz. 15.15.

2) Odjazd z przystanku Jelcz-Laskowice-brama miłoszycka został opóźniony z godz. 15.40 na godz. 15.50.

3) Kurs rozpoczynający się na przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła do Chwałowic i Dębiny został opóźniony z godz. 15.41 na godz. 15.51.

Linia nr 3 relacji Jelcz-Laskowice – Grędzina:

1) do rozkładu jazdy wprowadzono nowy kurs z Jelcza-Laskowic do Grędziny rozpoczynający się na przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła o godz. 9.26.

2) Zmieniona została trasa kursu rozpoczynającego się o godz. 15.22 na przystanku Grędzina-piekarnia. Autobus nie dojeżdża do Jelcza-Laskowic, ponieważ został skierowany do Miłoszyc, do przystanku przy szkole.

3) Do rozkładu jazdy wprowadzono nowy kurs z Grędziny do Jelcza-Laskowic rozpoczynający się na przystanku Grędzina-piekarnia o godz. 15.56.

Ceny biletów jednorazowych i miesięcznych nie uległy zmianie. Bilety miesięczne można nabywać u kierowców autobusów.

REKLAMA