Jelcz-Laskowice: Złóż wniosek na wymianę pieca centralnego ogrzewania

Jelcz-Laskowice, 31 lipca 2009 (fot. fotopolska / uriuk.com)

Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje, że trwa nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2023 (dotyczy wymiany pieców centralnego ogrzewania). Termin składania wniosków upływa w dniu 31 maja 2023 r.

Program ten realizowany jest poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na kotły efektywne i ekologiczne. Najważniejszą zaletą Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest to, że każdy uczestniczący w nim Inwestor otrzyma w formie dotacji częściowe pokrycie nakładów poniesionych przy realizacji inwestycji. Przykładowo: mieszkaniec realizujący w ramach Programu wymianę źródła ciepła (kotła wraz z osprzętem), otrzyma pomoc od Burmistrza Jelcza-Laskowic w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie powyżej maksymalnej kwoty określonej w Regulaminie PONE. Program realizowany będzie przez Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice ze środków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice.

Jednocześnie informuję, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 02 marca 2023 r. ogłoszono podjętą przez Radę Miejską w Jelczu-Laskowicach uchwałę nr LIX.531.2023 z dnia 24.02.2023r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, która uprawomocniła się w dniu 16 marca 2023 r. Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje, że trwa nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2023 (dotyczy wymiany pieców centralnego ogrzewania). Termin składania wniosków upływa w dniu 31 maja 2023 r.

Przedmiotowa uchwała, regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym na terenie gminy Jelcz-Laskowice i wniosek są dostępne do pobrania na stronie internetowej tutejszego Urzędu:

https://www.um.jelcz-laskowice.finn.pl/bip

Źródło: UMiG / TM