Jelcz-Laskowice: Zebranie mieszkańców os. Metalowców

23 września o godz. 17.00 odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 zebranie mieszkańców osiedla Metalowców. W programie wybór nowego przewodniczącego zarządu osiedla.

Na podstawie § 22 ust. 1 statutu osiedla Burmistrz Jelcza-Laskowic zwołuje ogólne zebranie mieszkańców osiedla Metalowców w Jelczu-Laskowicach, które odbędzie się 23 września 2020 r. o godz. 17.00 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 przy Alei Młodych 1.

W przypadku, gdy w pierwszym terminie zebrania nie będzie wymaganego kworum, Burmistrz Jelcza-Laskowic ustala drugi termin zebrania na 23 września 2020 r., godz. 17.30. Zebranie w drugim terminie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych osób.

Temat zebrania:

Odwołanie przewodniczącego zarządu osiedla Metalowców w związku ze złożoną rezygnacją z zajmowanej funkcji.
Wybór nowego przewodniczącego zarządu osiedla Metalowców.

Przewodniczący zarządu osiedla wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców osiedla, uprawnionych do głosowania. Uprawnieni do głosowania i obejmowania funkcji w organach osiedla są stali mieszkańcy osiedla (członkowie osiedla), którym przysługuje czynne prawo wyborcze w wyborach do samorządu gminnego, tj. są wpisani do spisu wyborców w danym osiedlu.

Osoby, które będą uczestniczyły w ogólnym zebraniu mieszkańców są zobowiązane do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki lub przyłbicy.

Źródło: UMiG / DG

REKLAMA