Jelcz-Laskowice: Zbiórka krwi w sobotę

13 kwietnia kolejna akcja krwiodawstwa. Życiodajny płyn będzie zbierany w godzinach 9:00-12:00. Chętni mogą zgłosić się do świetlicy TOP przy ul. Bożka 13.