Jelcz-Laskowice: Zamieszanie z rekrutacją w przedszkolu

Informacja Burmistrza: Odmowa przekazania gminie budynku przy Al. Wolności 42 wstrzymuje działalność Przedszkola Publicznego nr 1.

W związku z kategoryczną odmową przekazania budynku przy Alei Wolności nr 42 stanowiącego własność Gminy Jelcz-Laskowice przez jego dotychczasowego użytkownika, prowadzącego niepubliczne przedszkole „Magdalenka” w Jelczu-Laskowicach, Burmistrz Jelcza-Laskowic uprzejmie informuje, iż wobec powyższego nie jest możliwe planowane uruchomienie z dniem 02.07.2018r. Publicznego Przedszkola nr 1 w Jelczu-Laskowicach, a tym samym nabór do Publicznego Przedszkola nr 1 w Jelczu-Laskowicach zostaje zawieszony do odwołania.

W związku z zaistniałą sytuacją po dniu 02.07.2018 r. w budynku przy Alei Wolności nr 42 w Jelczu-Laskowicach w dalszym ciągu funkcjonowało będzie Niepubliczne Przedszkole „Magdalenka”.

Mając na uwadze dobro dzieci Gmina podejmie wszelkie przewidziane prawem działania zmierzające do tego, by Przedszkole Publiczne nr 1 w Jelczu-Laskowicach zostało uruchomione w możliwie najkrótszym czasie.

Przedszkole Publiczne nr 2 przy ul. Liliowej 3 w Jelczu-Laskowicach będzie funkcjonować od 02.07.2018r., Oddziały Przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich będą funkcjonować od 03.09.2018r., zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Listy dzieci przyjętych zostały podane do publicznej wiadomości w szkole oraz na stronie internetowej urzędu www.jelcz-laskowice.pl.

Źródło: UMiG