Jelcz-Laskowice: Z Jelcza do Oławy po paszport? Burmistrz Piotr Stajszczyk na rozmowach z samorządowcami

W Starostwie Powiatowym w Oławie odbyło się spotkanie wszystkich włodarzy z powiatu oławskiego. Gospodarzem zebrania był starosta Marek Szponar, który zaprosił do rozmów: burmistrza Oławy Tomasza Frischmanna, burmistrza miasta i gminy Jelcz-Laskowice Piotra Stajszczyka, wójta gminy Oława Artura Piotrowskiego oraz wójta gminy Domaniów Dorotę Salę.

Jednym z omawianych wątków była inicjatywa utworzenia w oławskim starostwie terenowego biura paszportowego i doprecyzowania kwestii wspólnego współfinansowania tego przedsięwzięcia. Mieszkańcy powiatu oławskiego, w tym seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami, zyskaliby łatwy dostęp do usługi składania wniosków paszportowych i odbioru gotowych dokumentów.

Podczas spotkania burmistrzów i wójtów ze starostą rozmawiano również nt. infrastruktury komunikacyjnej na terenie powiatu oławskiego. Włodarze omówili m.in. plany budowy nowych dróg i remontów istniejących, a także kwestie związane z komunikacją publiczną. – Podkreślono konieczność i wagę współpracy wszystkich samorządów w tym zakresie, aby wypracować rozwiązania korzystne dla całej społeczności lokalnej ziemi oławskiej – relacjonuje Starostwo w mediach społecznościowych.