Jelcz-Laskowice: Z Jelcza do Dziupliny nową drogą

fot. starostwo.olawa.pl

To już pewne. Wkrótce kolejna ważna inwestycja drogowa poprawi infrastrukturę komunikacyjną w powiecie oławskim. Podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej nr 1539 D Miłoszyce – Dziuplina – Jelcz-Laskowice. Koszt całej inwestycji to ponad 3 miliony złotych.

Zakres robót będzie obejmował przebudowę istniejącej nawierzchni drogi – wzmocnienie nawierzchni drogi poprzez wykonanie dodatkowych warstw bitumicznych i częściowej wymiany konstrukcji jezdni, ułożenie krawężników i obrzeży. Powstanie także ścieżka pieszo-rowerowa oraz chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. W ramach inwestycji zostanie przebudowana i rozbudowana kanalizacja deszczowa, pojawią się również nowe pasy zieleni oraz nowe oświetlenia uliczne.

Źródło: starostwo.olawa.pl / fot. starostwo.olawa.pl