Jelcz-Laskowice: Wsparcie finansowe od wojewody dla miejskich klubów

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawił listę dolnośląskich klubów sportowych, które otrzymają finansowe wsparcie w ramach III edycji Rządowego Programu „KLUB”. Niemal 3 mln zł trafi do 270 klubów na Dolnym Śląsku.

Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież do 18. roku życia. Dofinansowaniem objęte są: zakup sprzętu sportowego, organizacja obozu oraz wynagrodzenie trenerów. Kwota wsparcia wynosi:

– 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
– 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Pieniądze trafią także do klubów z Jelcza. Wsparcie otrzymają: MLKS VICTORIA JELCZ-LASKOWICE i MOTO-JELCZ LASKOWICE.