Jelcz-Laskowice: Wnioski o dofinansowanie pobytu w żłobku w Jelczu

Jelcz-Laskowice, 31 lipca 2009 (fot. fotopolska / uriuk.com)

Od dzisiaj ZUS przyjmuje elektroniczne wnioski o dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Od północy wpłynęło do Zakładu prawie 3 tys. wniosków, z czego ponad 2 tys. poprzez PUE ZUS. Dofinansowanie wynosi do 400 zł miesięcznie na dziecko, które nie jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym.

Dofinansowanie, które wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna jest przekazywane bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc). Nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów. Dziecko musi zostać wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. W tym celu trzeba przekazać dane swoje i dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko. Wniosek do dofinansowanie można złożyć do ZUS tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo swój bank, jeśli uruchomi taką usługę. Więcej informacji o dofinansowaniu pobytu w żłobku: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku/3205297.