Jelcz-Laskowice: Wielka debata nad stanem gminy. Ty też możesz wziąć udział, sprawdź warunki

28 czerwca na sesji Rady Miejskiej odbędzie się debata nad Raportem o Stanie Gminy Jelcz-Laskowice za rok 2023. – Podczas obrad niniejszej sesji zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Jelcz-Laskowice, który podsumowuje działalność Burmistrza Jelcza-Laskowic za 2023 rok, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz budżetu obywatelskiego.

Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata. W debacie oprócz radnych, mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta i gminy Jelcz-Laskowice. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Jelcz-Laskowice, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenia mieszkańców przyjmowane będą do 27 czerwca 2024 r. w Biurze Rady Miejskiej, I piętro, pok. nr 22, w dniach:
poniedziałek, wtorek – w godzinach 8.00 – 15.00
środa – w godzinach 9.00 – 16.00
czwartek, piątek – w godzinach 8.00 – 15.00.

W debacie może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców miasta i gminy Jelcz-Laskowice, według kolejności zgłoszeń. Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie jest dostępny w Biurze Rady Miejskiej, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Źródło: UMiG, BIP