Jelcz-Laskowice: Wartość umowy to ok. 1,4 mld zł! Kolejne zamówienia dla spółki Jelcz

Konsorcjum PGZ-PILICA+ podpisało z Agencją Uzbrojenia kolejną umowę na dostawę pakietów logistycznego i szkoleniowego oraz wyposażenia laboratorium dla potrzeb zabezpieczenia eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP Zestawów Rakietowo-Artyleryjskich PILICA+. Wartość umowy wynosi ok. 1,4 mld zł brutto. Dostawy pojazdów i pakietów zostaną zrealizowane w latach 2024-2029.

W ramach podpisanej umowy konsorcjum PGZ-PILICA+ dostarczy Siłom Zbrojnym RP:

Zestawy Grupowe zabezpieczające możliwości realizacji napraw wszystkich komponentów ZRA PILICA+ z wykorzystaniem zespołów, podzespołów i części zamiennych wchodzących w ich skład; Zestawy Naprawcze zabezpieczające możliwości realizacji napraw wszystkich komponentów ZRA PILICA+ z wykorzystaniem zespołów, podzespołów i części zamiennych wchodzących w jego skład; Warsztaty Obsługowo–Remontowe wraz z przyczepami typu POLA na pojeździe rodziny Jelcz 662 (z kabiną 4 osobową), przeznaczonych do zabezpieczenia w warunkach polowych procesów obsługiwania technicznego i napraw komponentów Zestawów Rakietowo-Artyleryjskich PILICA+,; Warsztaty Obsługowo–Remontowe wraz z przyczepami typu POLA na pojeździe rodziny Jelcz 662 (z kabiną 4 osobową), przeznaczonych do zabezpieczenia w warunkach polowych procesów obsługiwania technicznego i napraw komponentów Zestawów Rakietowo-Artyleryjskich PILICA+; Samochody Transportowo–Załadowcze pn. Pojazd Amunicyjny (PA2) umożliwiających transport i przeładunek do rakiet CAMM+; wyposażenie Laboratorium ZRA Pilica+ zabezpieczające proces kształcenia obsad komponentów ZRA PILICA+ oraz kadry kierowniczej pododdziałów przeciwlotniczych wyposażonych w ww. komponenty.

Ponadto w ramach umowy konsorcjum PGZ-PILICA+ opracuje i dostarczy projekt wykonawczy na Pojazd Amunicyjny (PA2) i Laboratorium ZRA PILICA+ oraz dokumentację techniczną, przeprowadzi szkolenia oraz zapewni wsparcie techniczne. Wykonawcą umowy jest konsorcjum PGZ-PILICA+, w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider), Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., PIT-RADWAR S.A., PCO S.A., Jelcz Sp. z o.o., Mesko S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. oraz Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.