Jelcz-Laskowice: walczą z barszczem Sosnowskiego

Urzędnicy informują o trwającej od kilku dni akcji usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie Jelcza i okolic. Pracownicy specjalistycznej firmy ścinają łodygi, wprowadzają truciznę do korzeni, pryskają cały teren środkiem roślinobójczym i palą ścięte rośliny. Akcja zostanie powtórzona we wrześniu.

Urząd Miasta i Gminy apeluje o dalsze wskazywanie miejsc występowania barszczu Sosnowskiego tel. 697 907 112, um.obrona@jelcz-laskowice.pl.