Jelcz-Laskowice: W publicznym żłobku od maja 600 zł + 12 zł za posiłek

(fot. Pixabay)

Na ostatniej sesji podjęta została uchwała regulująca opłaty za publiczny żłobek. O szczegółach poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych radny RM w Jelczu-Laskowicach Jacek Załubski.

Opłata w żłobku publicznym w Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice od maja wynosić będzie 600 zł oraz 12zł opłaty żywieniowej/dzień. Na ostatniej sesji podjęta została uchwała dotycząca opłaty za żłobek. W swoim wystąpieniu przedstawiłem obszerne wyliczenia (które pozyskałem sam), głównie z GUS z 2021 roku, jak kształtuje się utrzymanie jednego dziecka w żłobku. Porównałem te dane ze żłobkiem prywatnym. Wynika z tego, że średni koszt utrzymania dziecka kształtuje się w granicach 1600-1800 zł. Niestety, zabrakło mi takich wyliczeń ze strony Burmistrza MiG Jelcz-Laskowice, a podana była kwota 600 zł… W trakcie dyskusji Radny Pakosz złożył wniosek formalny, aby ta opłata wynosiła 400 zł (również bez jakiegokolwiek wyliczenia – sucha kwota). Wniosek przepadł (5 radnych „za”), natomiast przyjęta została propozycja burmistrza, czyli 600 zł. Ja od głosu się wstrzymałem zarówno podczas głosowania za wnioskiem Pakosza jak i Burmistrza, ponieważ taka uchwała, w mojej ocenie, powinna być przedstawiona Radnym wcześniej i poparta wyliczeniami, z czego wynika kwota 600 zł. Ale u nas w samorządzie zawsze jest tak samo…niestety. Oczekuję na rzetelne wyliczenia tej kwoty. Poniżej wyniki głosowań za wnioskiem Michała Pakosza oraz nad uchwałą przygotowaną przez Burmistrza.

Komentował na swoim facebooku radny Jacek Załubski.