Jelcz-Laskowice: Uwaga na żmije zygzakowate w okolicy

Żmije zygzakowate obudziły się z zimowego sni i wykazują coraz większą aktywność. W przypadku ukąszenia należy natychmiast wezwać pomoc. Nie wszystkie ataki kończą się zatruciem, natomiast zawsze warto zachować czujność i to nawet wtedy, gdy czujemy się dobrze. O tym, że węże pojawiły się już w okolicy, poinformowało sołectwo Wójcice.

Żmije najczęściej można spotkać w pobliżu kamieni czy dróg (gdzie wygrzewają się w słoneczne dni), w wysokiej trawie, w gęstych zaroślach. Statystycznie u 1/4 ukąszonych nie występują objawy zatrucia, umiera <1%. Ukąszenie może przebiegać ciężej u dzieci i osób w podeszłym wieku.

U dzieci wstrząs może wystąpić nawet 16 godzin po ukąszeniu, mimo braku objawów miejscowych. Każdorazowo po ukąszeniu przez żmiję należy powiadomić służby ratunkowe.