Jelcz-Laskowice: Uwaga, mieszkańcy. Nowe rondo otwarte

Nowe rondo u zbiegu ulic Oławskiej i Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach otwarte. Koszty realizacji tego przedsięwzięcia wyniosły blisko 5,5 mln zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D – ulicy Oławskiej wraz ze skrzyżowaniem drogi gminnej nr 111543D – ul. Belgijskiej na małe rondo, to dla mieszkańców Jelcza-Laskowic jedna z najważniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat. Droga ta, uchodzi za najbardziej uczęszczaną w mieście. Nowa inwestycja wpłynie znacząco na rozładowanie korków w tej części Jelcza-Laskowic.

Podczas trwających pół roku prac (od lipca br.) przebudowano istniejące skrzyżowanie ul. Oławskiej i ul. Belgijskiej na skrzyżowanie typu małe rondo. Wybudowano odcinki dróg stanowiących dojazdy do ronda. Powstały zatoki autobusowe na ul. Oławskiej, a także nowe ścieżki rowerowe. Zmodernizowano istniejące i zbudowano nowe chodniki oraz zjazdy publiczne. Wykonano pasy zieleni, powstała kanalizacja deszczowa (kolektor deszczowy, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe), a istniejąca sieć wodociągowa została przebudowana. Powstało również oświetlenie drogowe z doświetleniem przejść dla pieszych.

Dobra droga to nie tylko bezpieczeństwo jej użytkowników, ale również szansa na rozwój regionu, przez który ta droga przebiega – podkreśla starosta oławski Zdzisław Brezdeń. Przedsięwzięcia drogowe realizowane w kluczowych miejscach, stopniowo przyczyniają się do zwiększenia płynności komunikacyjnej. Wpływa to z kolei na aktywizację gospodarczą, ruch turystyczny i wzrost atrakcyjności całego powiatu, a w rezultacie na poprawę warunków życia mieszkańców. Życzę nam wszystkim bezpiecznego i przyjemnego korzystania z nowego ronda – podsumowuje starosta.

Źródło: Starostwo powiatowe w Oławie