Jelcz-Laskowice: Uwaga, kierowcy z Jelcza – sprawdźcie swoje tablice rejestracyjne

Jak informuje starostwo w Oławie, przed nami wielkie sprzątanie w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Według portalu Interia, z CEPiK-u „wykreślonych” zostanie przeszło 7,1 mln samochodów. Większość z nich to tzw. martwe dusze, które istnieją dziś wyłącznie na papierze, wypaczając obraz statystycznego polskiego samochodu. Poszczególne urzędy zaczęły już publikować listy pojazdów przeznaczonych do „skasowania”.

Starosta Oławski zawiadamia, o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy, z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r.

Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji o rejestracji przekazany został Staroście Oławskiemu przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Powyższego przepisu nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Jednocześnie informuję, że pojazdy, dla których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone z dniem 10 czerwca 2024 r. będą podlegały powtórnej rejestracji w przypadku spełnienia przez właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji związanych z ubezpieczeniem oraz badaniem technicznym pojazdu.

Wykaz zawierający dane pojazdów kwalifikujących się do wygaszenia decyzji o rejestracji dostępny jest w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Oławie w godzinach pracy urzędu. W razie pytań lub wątpliwości zainteresowani proszeni są o kontakt z Wydziałem Komunikacji, telefon: (71) 301 15 28, e-mail: komunikacja@starostwo.olawa.pl).