Jelcz-Laskowice: Usuwanie folii rolniczych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, którego celem jest efektywniejsze zagospodarowanie tego rodzaju odpadów.

W ramach dofinansowania kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Do realizacji programu konieczne jest zebranie przez Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice informacji o posiadanych przez mieszkańców miasta i gminy Jelcz-Laskowice odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Rolnicy zainteresowani udziałem w programie proszeni są o wypełnienie ankiety o ilości odpadów, która ułatwi oszacowanie kosztów przy składaniu wniosku.

Ankietę należy złożyć w terminie do 29 listopada 2019 r.:

  • w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, pokój 20;
  • na adres mailowy: um.gospodarkaodpadami@jelcz-laskowice.pl

Ankiety złożone po 29 listopada br. nie zostaną uwzględnione przy składaniu wniosku. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przystąpienia miasta i gminy Jelcz-Laskowice do programu „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” oraz przyznania dotacji z NFOŚiGW do tony odpadów, wynoszącej do 500 zł.

Więcej informacji na stronie UMiG.

Źródło: UMiG